Zakończenie – Wielki turniej Mayday od 1 do 5 maja 2019 roku

Nadszedł dzień zakończenia turnieju 5 dniowego – Wielki turniej Mayday od 1 do 5 maja 2019 roku. The day of the end of the 5-day tournament has come – the Mayday Grand Tournament from May 1 to May 5, 2019.