Warmińsko-mazurskie: poszukiwania 39-latka na jeziorze Kisajno

Nie potwierdza sie jeszcze ale i nie zaprzecza.
Faktem jest ze Szulim nie ma 27 lat