Tego co właśnie zobaczyłeś, to już nie odzobaczysz.

Smażenie pierogów weszło na niespotykany dotąd poziom.