Promieniowanie podczas lotu samolotem

Chcesz zobaczyć, jaką dawkę promieniowania kosmicznego otrzymasz przy krótkim przelocie krajowym, a jaką przy transatlantyckim? I jaka liczba przelotów odpowiada rocznemu działaniu tła naturalnego?