Doszło do wycieku danych z Autocentrum.pl

Szukałem wycieku innej strony, a trafiłem na taki kwiatek. Z @autocentrumpl wyciekło prawie 140k hashy, z czego 86% już udało się złamać. Część danych były trzymane w MD5, część w Bcrypt. Można tam znaleźć loginy i hasła. ( ͡° ʖ̯ ͡°)