Berek Joselewicz – bohater romantyczny

5 (lub 8) maja 1809 roku zmarł oficer Berek Joselewicz, który w historii Polski jest jednym z symboli romantycznego bohatera żydowskiego pochodzenia, w myśl słów Adama Mickiewicza – „Żyd poczciwy, Ojczyznę jako Polak kochał”.