Australia: Mewy roznoszą po kraju superbakterie

Mewy w Australii są nosicielami superbakterii, odpornych na antybiotyki, w tym tzw. antybiotyki ostatniej szansy, używane wobec najbardziej odpornych na leczenie bakterii.