5000 euro mandatu za rażące wykroczenia, utrata prawa jazdy i konfiskata pojazdu

W czwartek 8 lipca 2021 roku Rada Narodowa Austrii zatwierdziła nowy pakiet przepisów zaostrzających kary za wykroczenia drogowe.