PGNiG rośnie w siłę w Norwegii

PGNiG Upstream Norway uzyskało ostateczną zgodę administracyjną na zakup dodatkowych 10 proc. udziałów w dwóch koncesjach na Morzu Północnym. W wyniku transakcji udział spółki zależnej PGNiG w obu koncesjach wzrósł do 30 procent.